FIZJO-DENT STOMATOLOGIA KUBIK SPÓŁKA JAWNA, ul. Mahometańska 4, 25-139 Kielce
Przychodnia Stomatologiczna Os. Na Stoku 63 A, Gabinety nr 115-116
25-437 Kielce

Elektroniczna rejestracja wizyt

Regulamin serwisu zoz24.pl

I. Informacje ogólne

 1. Administratorem serwisu e-terminarz.pl, zwanego dalej „e-Rejestracją” jest FIZJO-DENT STOMATOLOGIA KUBIK SPÓŁKA JAWNA, ul. Mahometańska 4, 25-139 Kielce Przychodnia Stomatologiczna Os. Na Stoku 63 A, Gabinety nr 115-116; 25-437 Kielce
 2. Użytkownikiem e-Rejestracji jest każda osoba, która utworzy konto pacjenta
 3. e-Rejestracja służy zainteresowany osobom do ustalania, a w razie konieczności także do odwoływania terminów udzielania na ich rzecz świadczeń medycznych
 4. Korzystanie z e-Rejestracji jest bezpłatne.
 5. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

II. Użytkownik

 1. Użytkownik to osoba fizyczna, która korzysta z systemu e-Rejestracji.
 2. Korzystanie z e-Rejestracji wymaga utworzenia konta w systemie e-terminarz.pl.
 3. Prawidłowość podanych danych spoczywa na obowiązku pacjenta
 4. Korzystanie z e-Rejestracji może służyć tylko i wyłącznie w celu :
  • a) Rejestracji;
  • b) odwołania terminu;
  • c) sprawdzenia historii;
  • d) modyfikowania danych osobowych;
 5. Administrator ma prawo zablokować użytkownika w przypadku niedostosowania się do regulaminu.
 6. Użytkownik oświadcza, że Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FIZJO-DENT STOMATOLOGIA KUBIK SPÓŁKA JAWNA, ul. Mahometańska 4, 25-139 Kielce Przychodnia Stomatologiczna Os. Na Stoku 63 A, Gabinety nr 115-116; 25-437 Kielce oraz inne podmioty na mocy umowy powierzenia danych związanych z elektroniczną rejestracją.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 8. Użytkownik w przypadku usunięcia konta pacjenta do którego ma prawo w każdym momencie, automatycznie usuwa przetwarzane dane osobowe bez możliwości ich przywrócenia.

III. Ochrona i przetwarzanie danych

 1. Administrator nie odpowiada za ujawnienie hasła lub loginu, a także innych informacji wprowadzonych przez użytkownika do e-Rejestracji niepowołanej osobie, jeżeli Użytkownik nie zabezpieczył ich przed wglądem osób trzecich.
 2. System nie gromadzi danych medycznych o stanie zdrowia pacjenta.
 3. Administrator oraz podmioty, które na mocy powierzenia danych przetwarzają dane użytkowników e-Rejestracji zobligowane są do przestrzegania prawa zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie przerwy w działaniu systemu e-Rejestracji
 2. Administrator może zmienić regulamin serwisu.
 3. Zgłoszenie ewentualnych problemów oraz widocznych usterek należy zgłosić FIZJO-DENT STOMATOLOGIA KUBIK SPÓŁKA JAWNA, ul. Mahometańska 4, 25-139 Kielce Przychodnia Stomatologiczna Os. Na Stoku 63 A, Gabinety nr 115-116; 25-437 Kielce